image جدیدترین اخبار حذف کنکور سراسری سال  دی ماه

رضا صابری از تصویب لغو قانون حذف کنکور که پیش از این در سال ۸۶ مصوب شده بود، خبر داد.وی بار دیگر با تاکید بر تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش سال ۹۳، ادامه داد: در کنار سوابق تحصیلی، برگزاری آزمونهای عمومی و تخصصی اجتناب ناپذیر است به همین خاطر، وزارتخانه های آموزش پرورش، علوم و بهداشت موظف می شوند بسترهای لازم را برای اجرای پذیرش طبق سوابق تحصیلی فراهم کنند.

به گفته صابری، برای رشته های رقابتی پذیرش دانشجو طبق سابقه تحصیلی و آزمونهای سراسری صورت خواهد گرفت و طبق در بحث کارشناسی، قانون حذف کنکور حذف شد اما سازمان سنجش مکلف به برگزاری آزمونهای عمومی و اختصاصی خواهد بود.

تفکیک آزمونهای سال ۹۳

رئیس کمیته آموزش عالی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی کمیته آموزش عالی، کنکورهایی که قرار است از سوی سازمان سنجش برای سال ۹۳ برگزار شود، تفکیک شده است، ادامه داد: تنها برای یک درصد از دانشجویان، الزام آزمون تخصصی وجود دارد و بخش عمده ای از پذیرش دانشجو نیازی به شرکت در آزمون تخصصی ندارند و در واقع به دنبال عملی کردن آزمون آسان هستیم.

برگزاری کنکور تخصصی آسان در سال ۹۳

این مقام مسئول، در ادامه اعلام کرد: تنها برای ۱۰ درصد پذیرشها رقابت از طریق آزمون تخصصی صورت خواهد گرفت اما برای این آزمون هم چارچوبی تعریف خواهد شد که به سختی کنکور فعلی نباشد و تغییرات در این آزمون بسیار جدی است.

تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو

صابری هر گونه تصمیم گیری در خصوص رشته ها محلهای مورد پذیرش را منوط به تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو دانست و گفت: این شورا موظف است هر ساله اعلام کند کدام رشته ها بدون آزمون و کدام رشته دارای آزمون تخصصی است و این روند هر ساله تغییر میکند.

حذف کلی کنکور طی ۵ سال آینده

وی تاکید کرد: هر ساله ۱۰ درصد از رشته محلهای آزمون تخصصی باید به سمت حذف آزمون پیش رود و ۵ سال طول می کشد که همین آزمون تخصصی هم حذف شود.