image جای انگشت و کثیفی دست ها را چطوری از روی دیوار پاک کنیم

در خانه بسیار اتفاق می افتد که جای انگشت بچه ها روی دیوار میماند. برای برطرف کردن اثر انگشت بچه و لکه های روی دیوار یک سیب زمینی را نصف کنید و با هر نصف سیب زمینی چندین بار در و پنجره و دیوار بمالید و بعد با یک اسفنج جای لکه را پاک کنید.( این دستور برای دیوارهای رنگ روغنی و پلاستیکی مفید است.)