image ثبت نام در سایت یارانه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

معاون اجرائی رییس جمهوری با بیان اینکه توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی ۲۰ فروردین ماه آغاز می شود، گفت:

از بیستم فروردین ۹۳ افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز ۲۱ فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است، نام نویسی میکنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان ۹ است نیز ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری اظهار داشت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۲ مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را طی چند سال بردارد و در زمان طولانی تری قیمت حامل های انرژی را واقعی نماید.

ورود به سایت ثبت نام یارانه

تک فارس » اخبار روز » ثبت نام در سایت یارانه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳