image توصیه های مهم برای جلوگیری از خطرات استفاده از ناخن مصنوعی

▪ تمامی بسته‌های ناخن مصنوعی را که در خانه نگهداری می‌کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید.

▪ از اتاقی که تهویه مناسب دارد برای کاشت ناخن استفاده کنید.

▪ مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.

▪ مراقب باشید هنگام کاشت ناخن، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.

▪ دستورالعمل روی بسته‌ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.

▪ برخی بسته‌های ناخن‌های مصنوعی حاوی مواد شیمیایی سمی است، بنابراین دنبال کردن اقدامات احتیاطی هنگام استفاده و نگهداری آن‌ها، مهم است.

تک فارس » آرایشی » توصیه های مهم برای جلوگیری از خطرات استفاده از ناخن مصنوعی