در صورت قطعی شدن تعطیلی تهران در روز سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ خبرهای تکمیلی در همین پست اعلام می گردد.

تک فارس » اخبار روز » تعطیلی مدارس و ادارت تهران بزرگ سه شنبه ۳ بهمن ماه