در صورت تعطیلی خبر های تکمیلی اضافه می گردد

تک فارس » اخبار روز » تعطیلی مدارس تهران سه شنبه ۲۸ آذر