تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تعبیر پول دادن به فرد دیگری در خواب چیست

image تعبیر پول دادن به فرد دیگری در خواب چیست

اگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید.

اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.

مطالب محبوب بیشتر ››