تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تعبیر و معنی خواب آدامس جویدن چیست

بدین‌ صورت‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ ازشر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می‌کند تا آدامس‌ را ازدهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می‌شود،بنابراین‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ می‌گردد. حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگتر می‌شود وکاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی‌آید. چنین‌خوابهایی‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مشکل‌ بزرگ‌ و لاینحلی‌ مواجه‌شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌می‌کند. این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ درهضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌. هم‌ چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این‌است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ ومؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند و در بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ می‌ماند. جویدن‌آدامس‌ در خواب‌ می‌تواند نشانه‌ای‌ از رفتار و کرداربچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌بررسی‌ تغذیه‌ باشد.

مطالب محبوب بیشتر ››