تعبیر دیدن خواب سجده بر آتش و پرستیدن آتش چیست

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن خواب سجده بر آتش و پرستیدن آتش چیست

image تعبیر دیدن خواب سجده بر آتش و پرستیدن آتش چیست

▪اگر کسی در خواب بیند که آتش می پرستید، دلیل کند که بازدار و عوانی کند، و آن آتش که می پرستید، اگر برشکل اخگری بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند.

▪حضرت دانیال گوید: اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.

▪اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود.

و اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود.

اگر بیند که در میان آتش می غلتید، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی کند، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد. اگر از آتش به او آسیبی نرسد، دلیل کند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت.

تکفارس آی آر

▪اگر بیند که در میان آتش رفت، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت یابد.

▪اگر بیند که آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد، چنانکه خلق از نور او متحیر بودند، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد، و مراد دو جهانی حاصل شود.

بهترین راه برای آموزش گربه خانگی
  1. آموزش عکس به عکس دوختن کیف پارچه ای بچگانه
  2. متن های زیبا درباره باران به زبان انگلیسی همراه با ترجمه
  3. شعر و مولودی های زیبا به مناسبت میلاد امام سجاد علیه السلام
  4. تصویری زیبا از زنان ماهیگیر در مزرعه برنج هند
  5. آموزش تصویری خشک نمودن گل های صحرائی در خانه
  6. توضیحات آثار و برکات سوره صف

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

محصولات معتبر