تعبیر دیدن خواب آزمایشگاه و رفتن به آن چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن خواب آزمایشگاه و رفتن به آن چیست

▪آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.

اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمى‏کنید.

▪لیلا برایت میگوید:

تکفارس آی آر

دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه ‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

▪درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت

www.takfars.ir

دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

آیا زنان سیگاری زود می میرند
  1. ظرف های نقره کهنه شده را چطور تمیز و نو کنیم
  2. چطور به طور حرفه ای از حرکات دود عکس بگیریم
  3. چه کنم سرعت گوشی جدیدم بعد از چند ماه کند شده
  4. همه چیز درباره سارا و نیکا دوقلوهای نقی پایتخت۳
  5. آموزش تهیه رنگ گیاهی برای تخم مرغ هفت سین
  6. آیا می توان نماز شب را خیلی کوتاه حتی یک رکعت خواند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات