تعبیر دیدن خواب آزمایشگاه و رفتن به آن چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن خواب آزمایشگاه و رفتن به آن چیست

▪آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.

اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمى‏کنید.

▪لیلا برایت میگوید:

تکفارس آی آر

دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه ‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

▪درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت

www.takfars.ir

دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

جملات جالب و خواندنی اگر می شد چه می شد
  1. زندگینامه سینمایی و فیلم های الناز شاکردوست
  2. نکته های طنز و بامزه درباره خاله دایی عمه عمو
  3. در خواب از خجالت سرخ شدن تعبیرش چیست
  4. آموزش تضمینی جلوگیری از هک شدن حساب اینستاگرام
  5. برای روز مرد و پدر چه هدیه ای مناسب است
  6. طراحی زیبای پاکت نامه های جدید و شیک با کامپیوتر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات