تعبیر دیدن خواب آب بینی به هر مدل در خواب چیست

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن خواب آب بینی به هر مدل در خواب چیست

image تعبیر دیدن خواب آب بینی به هر مدل در خواب چیست

▪محمد بن سیرین گوید:

آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همیخورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

▪حضرت دانیال گوید:

آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند .

▪ابراهیم کرمانی گوید:

تکفارس آی آر

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

کلی ایده جالب طراحی تخم مرغ رنگی های هفت سین
  1. متن کامل و زیبای شعر پادشاه فصلها پاییز
  2. توصیه های مفید برای پوشیدن شلوار جین با لباس های دیگر
  3. چرا افراد در روزهای عید به یکدیگر عیدی می دهند
  4. مدل های پالتو برای فصل های سرد سال
  5. عکس نوشته های زیبا و آموزنده
  6. آگهی های خرید و فروش خودروهای دست دوم را اینجا ببین

مطالب پربازدید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب