image تعبیر خوب دیدن تاریکخانه عکاسی چیست

اگر در خواب ببینید در یک عکاسى مشغول به کار هستید، به این معنا است که با فکر و درایت دشمنانتان را مغلوب مى‏کنید. دیدن تاریکخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خوب دیدن تاریکخانه عکاسی چیست