تعبیر خواب هایی با موضوع آسانسور به چه معناست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب هایی با موضوع آسانسور به چه معناست

▪درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.

با آسانسور بالا میروید : موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر

با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید

با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی

تکفارس آی آر

آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری

شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

▪آنلی بیتون میگوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.

www.takfars.ir

۳ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می کند.

گزارش تصویری از شیک ترین رستوران های جهان با توضیحات
  1. اسم پریزاد فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  2. تاریخ دقیق سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه
  3. معرفی بهترین سوژه جهت عکاسی حرفه ای
  4. اطلاعات و عکس های دیدنی از مراسم راه رفتن روی آتش
  5. زندگینامه خواندنی فوتبالیست معرفو ایتالیایی فرانچسکو توتی
  6. نحوه تغییر اسم های بد و نامناسب در شناسنامه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات