تعبیر خواب دیدن فرشتگان عرش الهی چه معنی دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دیدن فرشتگان عرش الهی چه معنی دارد

آن فرشتگان که عرش را به امر ایزد تبارک و تعالی برداشته اند واگر ایشان را خواب بیند دلیل که با پادشاه بزرگوار پیوندد و ازاو انصاف یابد
کرمانی گوید :
با اهل دین وی را پیوستگی بود و طاعت و حج و خیرات کند واگر بیند که فرشتگان او را بنواختند دلیل که عجل وی نزدیک آمده باشد

لیست خواندنی باهوش ترین آدم های دنیا
  1. تصویر زیبای خیمه شب بازی در عصر قاجار
  2. متن های زیبا برای تبریک روز پرستار
  3. تحقیق یک صفحه ای برای دانش آموزان درباره نماز
  4. ریشه مثل و داستان کامل چه کشکی چه پشمی
  5. گزارش تصویری دیدنی از هنرپیشه ها در پشت صحنه سریال شمیم عشق
  6. تصاویر تکان دهنده مومیایی های چین

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات