اگر در خواب چیزى به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید، بدین معنا است که براى رسیدن به زندگى بهتر تلاش مى‏کنید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب دیدن اکسیر حیات چیست