تعبیر خواب دروغی دوست داشتنی یا حقیقت مطلق

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دروغی دوست داشتنی یا حقیقت مطلق

همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند.

نیز خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و … نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلا بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمه‌ خواب ها تعبیر ندارد.
قرآن کریم می‌فرماید:عزیز مصر خوابی دید و از معبران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.[۱]
کف بینی و فال گیری واقعیت ندارد و از خرافات است. رجوع به کف بین و فال گیر اشکال دارد.[۲]
۱- یوسف (۱۲) آیه ۴۳ تا ۴۹.
۲ – آیت الله ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج ۱، ص ۱۵۶، سؤال ۵۶۳ و ۵۶۴؛ آیت الله فاضل لنکرانی، استفتائات، ج ۱، س ۲۲۰۲.

شعر خواندنی سرگشته وار بر تو گمان خطا برم شاعر باباافضل کاشانی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات