تعبیر خواب آرد بیز چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب آرد بیز چیست

▪حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماید:

آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود:

اول: مردی مصلح

دوم: زنی فضول

سوم: خادم

تکفارس آی آر

چهارم: منفعت اندک.

▪ابراهیم کرمانی گوید:

آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

▪محمد بن سیرین گوید:

آرد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

www.takfars.ir

▪بعضی از معبران گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود.

آیا فردی تاکنون بهشت جاوید را دیده است
  1. زمرد تاشکیران در سریال عمر گل لاله تصاویر زندگینامه
  2. حمام فیل ها در تایلند
  3. تعبیر و تفسیر دیدن آلاچیق یا بودن در آلاچیق در خواب
  4. نکته های جالب و خواندنی درباره قدرت ذهن انسان
  5. عکسی قدیمی از جهیزیه عروس در سال ۵۴
  6. متن کامل شعر زیبای کیست امشب حلقه بر در میزند شاعر حمید سبزواری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات