تعبیر خریدن و فروختن خرید و فروش در خواب به چه معنی است

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خریدن و فروختن خرید و فروش در خواب به چه معنی است

image تعبیر خریدن و فروختن خرید و فروش در خواب به چه معنی است

لوک اویتنهاو می گوید :
خرید کردن جشن گرفتن
خرید ( وسایل خریده شده ) مراقب باشید

محمدبن سیرین گوید:
خرید و فروش کردن درخواب بد است. اگر بیند کسی او را بفروخت، دلیل که کارش شوریده شود.
ابراهیم کرمانی گوید:
خرید و فروش، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزی یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید. نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند. خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طولانی می شود.

نکته های جالب و خواندنی درباره بدن انسان
  1. تصاویر ماشین زیبای تویوتا کرولا مدل ساخت ژاپن
  2. یک مغازه فروش سوپ ماهی در هنگ کنگ
  3. شکوفه فیتوپلانکتون شکل هشت جنوب اقیانوس
  4. ترفند براق کردن سینی چای استیل
  5. توصیه های کارشناسی برای خرید و نگهداری لباس زمستانی
  6. جوک های بامزه و خنده دار برای گروه های تلگرامی

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

نظرات
محصولات معتبر