تعبیر اینکه در خواب به کسی آب می دهیم چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر اینکه در خواب به کسی آب می دهیم چیست

▪حضرت دانیال گوید:

آب دادن مردمان را،دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

▪ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد

دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.

تکفارس آی آر

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ض
  1. آموزش کامل مراقبت و کاشت گیاه کاکتوس
  2. زندگینامه فوتبالیست ایرانی معروف اشکان دژاگه
  3. متن های زیبای التماس دعا در ماه محرم
  4. داستان تکان دهنده علت علاقه پسر به دختر بیمار
  5. معرفی کار مناسب برای متولدین ماههای مختلف سال
  6. اسم ضحی فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات