image تضمینی ترین راه برای از بین بردن بوی روغن یا بنزین لباس

در صورتیکه لباس شما بوی بنزین، روغن یا گریس گرفته است که حتی با شستشو نیز، آن بوی نامطبوع از روی لباس از بین نرفته است:

▪می توانید لباس مورد نظر را داخل یک کیسه بگذارید و روی آن را جوش شیرین بپاشید و در کیسه را گره بزنید و اجازه دهید دو روز در آن کیسه در بسته باقی بماند تا باعث از بین رفتن بو و مانع از انتشار آن شود، سپس لباس را به حالت معمول بشویید و اجازه دهید تا در هوای آزاد خشک شود.

خواهید دید که بوی نامطبوع از بین خواهد رفت.