image تصویری فوق العاده زیبا ار هنرمند محبوب بهاره رهنما

گل های بهاری را که نگاه میکنم ، باور میکنم ، هنوز معجزه ها در راهند…

مکان : میز بیرونی کافه گوزن که این روزها جای گپ و گفت خوبی شده.

عکس احسان مهدیزاده.

طراح لباس :مزون داوی.

تک فارس » مطالب جالب » تصویری فوق العاده زیبا ار هنرمند محبوب بهاره رهنما