image تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

این پیتزای عظیم که «اوتاویا» نام گرفته دست پخت گروهی از آشپزهای ایتالیایی است که از ۹۰ تن ماده اولیه آماده شده و برای درست کردن آن ۴۸ ساعت وقت صرف شده است.

image تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

image تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

image تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

تک فارس » مطالب جالب » تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس