دو سنجاب بازیگوش در پارک ملی Etosha دیده شدند.ویکتوریا پندلتون و دنیس ون در حال قدم زدن بودند که ناگهان صحنه ای جالب آنها را شوکه کرد.

آنها دو سنجاب را دیدند که ابتدا دستها و صورتشان را برای چند ثانیه بهم چسباندن سپس شروع به حرکات عجیب همانند رقص کردند.

image تصاویر سنجاب های بازیگوش در پارک ملی

image تصاویر سنجاب های بازیگوش در پارک ملی

image تصاویر سنجاب های بازیگوش در پارک ملی

image تصاویر سنجاب های بازیگوش در پارک ملی

این دو عکاس می گویند:حرکات آنها بسیار سریع و خنده دار بود و ما تا به امروز همچین صحنه ای را ندیده بودیم.