image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

نیت ریچرت؛ بازیگر نقش هاروی در سابرینا جادوگر نوجوان (Sabrina, the Teenage Witch.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

جیکوب پیتس؛ بازیگر نقش کوپر در فیلم سفر به اروپا (EuroTrip.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

مالکوم دیوید کلی؛ بازیگر نقش والت در گمشده (Lost.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

جورجیا هنلی؛ بازیگر نقش لوسی در فیلم سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

جاناتان لیپینکی؛ بازیگر نقش جرج در فیلم استوارت لیتل (Stuart Little.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

دوین راتری بازیگر نقش باز در فیلم تنها در خانه (Home Alone.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

هری ملینگ؛ بازیگر نقش دادلی در فیلم هری پاتر و سنگ جادو (Harry Potter and the Philosophers Stone.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

فردی هایمور؛ بازیگر نقش چارلی در فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی (Charlie and the Chocolate Factory.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

آناسوفیا راب؛ بازیگر نقش ویولت در فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی (Charlie and the Chocolate Factory.)

image تصاویر دیدنی بچه های معروف در فیلم ها که حالا بزرگ شده اند

ایوانا باکرو؛ بازیگر نقش اوفلیا در فیلم هزار توی پن (Pans Labyrinth.)