image تصاویر جالب یکی از خوانندگان قدیمی گروه آریان در سریال کلاه پهلویimage تصاویر جالب یکی از خوانندگان قدیمی گروه آریان در سریال کلاه پهلوی

ساناز کاشمری یکی از اعضای گروه آریان در مجموعه تاریخی کلاه پهلوی در نقش پری یکی از دختران آقای موید(فرشید ابراهیمیان) رئیس اداره فرهنگ اوقاف و صنایع سامان ظاهر شده است.