تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان


Wanted- 2008

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

در انگلستان این پوستر به دلیل استفاده زیاد از اسلحه و خشونت ممنوع شد. در اعتراض ها عنوان شد که این تصویر برای بچه ها مناسب نیست.

اسارت (۲۰۰۷)

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

تکفارس آی آر

در بیلبودر «الیشا کاتبرد» را می بینید که در حال شکنجه شدن است. بعدا به خاطر اعتراضات تهیه کنندگان بیلبورد را پایین آوردند.

کوکو شانل- ۲۰۰۹

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

این پوستر در پاریس ممنوع شد زیرا پیشگام مد پاریس را علاقه مند به تنباکو نشان می دهد.

Dying Breed – ۲۰۰۸

www.takfars.ir

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

Alexander Pearce، آشپز پای که تبدیل به قاتل سریالی شد.. این پوستر به این دلیل ممنوع شد که برای نمایش در مکان های عمومی و اتوبوس ها نفرت انگیز شناخته شد و نمایش آن در مکان های سینمایی آزاد اعلام شد.

اره ۲- ۲۰۰۵

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

این پوستر نیز برای نشان دادن در مکان های عمومی غیرقابل قبول و ترسناک شناخته شد.

تپه ها هم چشم دارند ۲۲۰۰۶

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

این پوستر به دلیل اینکه دست ها از زیر لباس بیرون آمده و حالت ترسناکی دارد ممنوع شد. در پوستر بعدی بدن ۱۸۰ درجه چرخانده شد تا دست ها معلوم نباشد..

زخم- ۲۰۰۸

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

تک فارس

به دلیل نمایش زخم روی صورت و نوشته های روی پوستر ممنوع شد.

ستوان بد- ۲۰۰۹

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

Creep- 2004

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

این پوستر به دلیل نشان دادن ترس ممنوع شد ولی تهیه کنندگان اعتراض کردند و بعد این ممنوعیت برداشته شد.
جاده گونتانامو- ۲۰۰۶

image تصاویر ترسناک ترین پوستر های چاپ شده در جهان

این پوستر به دلیل نشان دادن شکنجه و خشونت و مناسب نبودن برای بچه ها ممنوع شد.

مطالب محبوب بیشتر ››