image تصاویر تاسف انگیز کشف حجاب زنان به زور توسط رضا خان

قانون کشف حجاب برای تصویب، به دربار فرستاده شد و رضا شاه در ۱۷ دی ۱۳۱۴ طی جشن فارغ‌التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی، به کشف حجاب رسمیت داد.

image تصاویر تاسف انگیز کشف حجاب زنان به زور توسط رضا خان

اینچنین بود که برخلاف ترکیه که حجاب در آن اختیاری بود و تبلیغات مهمترین نقش را برای برداشتن حجاب زنان ایفا می‌کرد، کشف حجاب در ایران اجباری شد و این «زور» بود که حرف اول را می‌زد.

image تصاویر تاسف انگیز کشف حجاب زنان به زور توسط رضا خان