image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

میتوانید از اتاقهای لوکس این هتل که در وسط آب ها ساخته شده اند لذت ببرید.

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

جالب است بدانید این جزیره غیر مسکونی بخشی از خاک مالدیو به حساب آمده و کاملا در اختیار این هتل قرار گرفته است.

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

در هتل Conrad Maldives در جزیره Rangali نه تنها میتوانید در زیر سقفی از آبهای اقیانوس هند غذا میل کنید بلکه میتوانید در زیر آن استراحت کنید.

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

image تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند

تک فارس » مطالب جالب » تصاویری از یک هتل شیک و مجلل در زیر اقیانوس هند