افرادی که مدام در حال شکرگزاری و تشکر هستند، همیشه احساس خوبی در زندگی دارند. آنها در نتیجه موفقیت هایی که کسب میکنند، سعی دارند تا به موفقیت های بیشتری دست بیابند. هنگامی که کارها بر اساس برنامه ریزی پیش نمی روند، مردم قدردان سعی میکنند از آن تجربه کسب کنند.

اما درست برعکس، مردمی که قدردان زندگی و شکرگزار نیستند، از موفقیت هایشان نیز لذت نمی برند. برای آنها کسب موفقیت همچون پر کردن سطلی است که در انتهای آن یک سوراخ بزرگ وجود دارد. شکست، این افراد را بسیار عصبانی و دلسرد میکند.

بنابراین، برای موفقیت، باید بیشتر شکرگزار و قدردان باشید. خوشبختانه، شکرگزار بودن همچون احساسات دیگر، مثل یک ماهیچه است: هرچه بیشتر آن را به کار ببرید، این ماهیچه قوی تر و پرزورتر می شود.

تمرین شبانه

بهترین زمان برای قدردانی از زندگی و اتفاقات آن، شب هنگام خواب است. در این زمان می توانید همه اتفاق های خوبی که برای شما یا در اطرافتان رخ داده است را در دفترچه یا تبلت خود یادداشت کنید. آیا به کسی در حل مشکلش کمک کرده اید؟ آن را بنویسید. آیا با دوست و همکار خود تماس گرفته اید تا حالش را جویا شوید؟ بنویسید. آیا باعث لبخند کسی شده اید؟ آن را هم یادداشت کنید.

این کار در واقع نوعی تمرینی برای مغز شماست تا بتواند جوانب مثبت اتفاقات را ببیند و ثبت کند. به این ترتیب، تمرکز ذهنی خود را روی مسایل مثبت و خوب می گذارید. در نتیجه، خواب بهتری خواهید داشت و بانشاط بیشتر از خواب بیدار خواهید شد.

بازسازی ذهن

شما می توانید مغز خود را طوری تربیت کنید که دلایل بیشتری برای قدردانی و شکرگزاری در زندگی بیابد. به این ترتیب، به زودی متوجه می شوید حتی روزهای بد نیز مملو از مسایلی هستند که می توان به خاطرشان شکرگزار بود. این باعث می شود که موفقیت شیرین تر و شکست، کمتر تلخ باشد.

هر چه این تمرینات را بیشتر و بیشتر انجام دهید، تاثیر بیشتر در ذهنتان خواهد داشت.

با گذشت زمان، «عضله قدردانی» شما بسیار قوی خواهد شد و به واسطه آن شما موفقیت های بیشتری را در زندگی جذب خواهید کرد. به این ترتیب، از مردم و اطرافیان نیز بیشتر تشکر میکنید. این برای هر دو شما و آنها مفید است.

این روش کاملا کارساز است. اگر باور ندارید چند هفته این کار را انجام دهید. مسلما از نتایج آن شگفت زده خواهید شد.