image تسکین واریس به سادگی با یخ

یخ برای پیشگیری و مقابله با واریس مفید است.

برای این کار می توانید روزانه دو تا سه بار و به مدت ۱۰ دقیقه یخ را روی مناطقی که دچار واریس هستند، بمالید.

خاصیت تسکین دهندگی یخ باعث کاهش مقدار واریس می شود.

برای پیشگیری از بروز این رگ های ریز زیر پوستی نیز می توانید هر دو روز یک بار از یخ استفاده کنید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » تسکین واریس به سادگی با یخ