ابتدا ناخن ها را سوهان بکشید ، یک جسم نیم دایره شکل رادر قسمت مشخص شده ناخنتان بگذارید و لاک مشکی بزنید

image تزیین ناخن به شکل پیراهن بسیار جالب تصویری

جسم را برنداشته و برای شکل بلوزتان کاور و دکمه بگذرید البته با رنگ سفید

image تزیین ناخن به شکل پیراهن بسیار جالب تصویری

جسم را برداشته و پایین ناخنتان را براق کنننده بزنید

image تزیین ناخن به شکل پیراهن بسیار جالب تصویری

مواد لازم

شما به سه رنگ لاک احتیاج دارید

رنگ سفید

مشکی

و براق کننده

تک فارس » مطالب جالب » تزیین ناخن به شکل پیراهن بسیار جالب تصویری