باید توجه داشته باشید که بیش از حد خارج از محدوده لب تان خط لب را نکشید زیرا آرایش تان را مصنوعی جلوه می دهد.

برای اینکه لب های تان را حجیم تر و پرتر نشان دهید باید خط لب تان را بیرون محدوده لب های تان بکشید.

image ترفند پروتز لب مصنوعی با سبک آرایش

سپس با همان خط لب تمام سطح لب تان را پر کنید. مانند زمانی که لب تان را با رژ لب پر میکنید.

سپس از رژ لبی که رنگ آن تقریا همرنگ خط لب تان است استفاده کرده و کاملا روی سطح لب تان را پر کنید.

image ترفند پروتز لب مصنوعی با سبک آرایش

در این مرحله با برس های مخصوص سایه های پودری مقداری سایه نقره ای روی لب پایین و بالای تان بزنید. دقت کنید که این سایه پودری نباید در تمام سطح لب تان باشد بلکه فقط در قسمت میانی لب بالا و پایین آن را محو کنید.

در مرحله آخر بر روی آن از یک برق لب به عنوان ثابت کننده استفاده کنید. دقت داشته باشید چون برق لب به صورت مایع می باشد در هنگام زدن آن مراقب باشید از خطوط لب تان بیرون نزند.

تک فارس » آرایشی » ترفند پروتز لب مصنوعی با سبک آرایش