image ترفند پاک کردن جای برچسب از روی لوازم

●جای چسب با استون و یه تیکه پنبه خیلی راحت پاک میشه

●میتونی از اسپری حشره کش استفاده کنی ، جای چسب رو پاک میکنه ، اگر جای چسب خیلی زیاده از استون استفاده کن

●بنزین هم حلال بسیار خوبی هستش می تونید برای پاک کردن چسب استفاده کنید البته یادتون باشه حتما دستکش دستتون کنید