image ترفند هایی مفید برای انجام بیشترین کارها در کمترین زمان

آن هایی که در زندگی موفّق هستند یاد گرفته اند که در زمینه ها و حوزه های مختلف از ابزارهای مدیریّت کارآمد زمان استفاده کنند. به همین خاطر قادر هستند کارهای زیادی را در حدّاقل زمان و با کمترین میزان فشار و استرس انجام دهند.

▪ اوّلین چیزی که باید از شرّ آن راحت شوید آشفتگی است تا سازمان و ساختاری مناسب پیدا کنید.

این کار معمولاً برای اکثر مردم، دشوارترین مرحله است.

اگر از آن دسته افرادی هستید که پرونده های کاریشان روی میزشان انباشته شده و دفترشان مملو از کاغذ یادداشت و کتاب های متعدد و فراوان است، سریعاً از همین جا شروع کنید.

همه آن چیزهایی را که روی میزتان است و هیچ وقت از آن ها استفاده نمی کنید، بردارید و در کشو بگذارید.

▪ پس از آنچه همه جا را خلوت و تمیز کردید می توانیم به مرحله بعدی برویم.

کار بعدی که باید در راستای موفقیت تان صورت گیرد، یادگیری اولویّت بندی است.

شما باید یاد بگیرید که بین کاری که باید انجام شود و کاری که نباید انجام شود تمایز قایل شوید.

در آغاز هر روز زمان را به آماده کردن لیست کارهایی که باید انجام شوند و سپس اولویّت بندی آن ها با توجه به اهمیّت شان اختصاص دهید. ی

ک روش گروه بندی کارهایی است که همان روز باید انجام شوند. اوّل کارهایی را که باید انجام شوند و سرانجام اموری را که می توان انجامشان را به تاخیر انداخت.

لیست شان را همیشه همراه خود داشته باشید تا بتوانید منبعی از کارهایتان را در حین تماس های تلفنی، انتظار در صف یا ترافیک یا صبر کردن برای بردن بچه هایتان به مدرسه انجام دهید. به یاد داشته باشید که استفاده از یک تقویم کاری منظّم و روزمره مدیریت زمان تان را راحت تر خواهد کرد.

▪ فقط سعی کنید که شب ها به جای لم دادن جلوی تلویزیون، ساعاتی چند را صرف هماهنگ کردن کارها و برنامه هایتان کنید.

زمانی که این مراحل را پشت سر گذاشتید از این که چقدر از شرّ فشار و استرس راحت شده اید و در زمانتان هم صرفه جویی کرده اید متحیّر و شگفت زده خواهید شد.

سعی کنید کارهایتان را زودتر از موعد مقرّر انجام دهید و اجازه ندهید که از برنامه عقب بیفتید، در این صورت دیگر هیچ استرسی نخواهید داشت.

قرارهای ملاقات، کارها، طرح ها و اهدافشان را خیلی منطقی برنامه ریزی کنید تا در زمان تان صرفه جویی کرده و آن را از دست ندهید.محاسبه زمان با فاکتورهایی چون خانواده و کار است.

به علاوه شما باید مشکلات احتمالی را هم مدّنظر داشته باشید. این فرآیند با محاسبه مشکلات ریز و درشت، شکل گیری معادله مدیریّت زمان را دنبال خواهد داشت. کمی صبر کنید، هنوز کارتان تمام نشده. واقعیّت این جاست که مدیریّت زمان هیچ پایانی ندارد.

چون ما باید در این معادله، فاکتورها و عوامل مشخّصی را مدّنظر قرار دهیم. با محاسبه مدیریّت زمان، جزئیّاتی را همچون تفریح، استراحت و هر آن چه را که در ارتباط با خودتان هست، وارد معامله کنید.

▪ برنامه ی بعدی، باز گرداندن زمان از دست رفته است.

مثلاً از خود بپرسید که چرا صبح ها لباس پوشیدن من این قدر طول می کشد؟

حتماً زمان زیادی را هم صرف می کنید تا دنبال لباس هایتان بگردید. راه حلّش ساده است.

هر شب زمانی را صرف انتخاب لباس برای روز بعد کنید، در نتیجه صبح که از خواب بیدار شدید فقط لباستان را می پوشید.

حال مثلاً اگر ۴۵ دقیقه صرف پوشیدن لباس می شد با این روش حدّاقل ۳۰ دقیقه از این زمان را صرفه جویی کرده اید و آن را به کارهایی اختصاص داده اید که برای انجامشان وقت کم می آوردید.

یادتان باشد تا زمانی که هیچ هدفی در سر نداشته باشید راهی هم برای کنترل مدیریّت زمانتان وجود نخواهد داشت.