image ترفند نرم کردن پتوی زبر شده بعد از شستشو

همواره توصیه می شود که از نرم کننده های حوله و لباس پس از شستشوی پتو استفاده نمایید اما در صورتیکه به نرم کننده دسترسی نداشتید می توانید از سرکه سفید استفاده نمایید.

ریختن دو فنجان سرکه سفید به محلول آب و پودر و یا آب و مایع لباسشویی که قصد شستشوی پتو با آن را دارید می تواند بسیار مفید واقع شود.

البته به خاطر داشته باشید در صورتیکه قصد استفاده از سفید کننده و یا مواد شوینده ای که بخار از آن ها متصاد می شود دارید، در آن صورت سرکه را به آب نیفزایید زیرا منجر به متصاد شدن گاز خطرناکی می شود.

تک فارس » آرایشی » ترفند نرم کردن پتوی زبر شده بعد از شستشو