تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

یک ظرف را از آب گرم پر کنید

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

ظرف دوم را از آب گرم پر کنید و آنرا برای تمیز کردن نهایی کنار بگذارید

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

دو قاشق (۳۰mg) از پودر شستشو را در یکی از ظرف ها بریزید

تکفارس آی آر

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

با دست خود، یا یک قاشق بلند، محلول را هم بزنید تا کف کند

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

یک اسفنج را در آب کف دار خیس کرده و بر روی برچسب بکشید

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

www.takfars.ir

با یک لیسه، برچسب را از شیشه جدا کنید

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

اگر برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی استفاده کنید

در صورتی که برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی همانند روغن زیتون یا روغن دیگری استفاده کرده و باقیمانده برچسب را از روی شیشه پاک کنید. تنها کافیست از یک کاغذ روزنامه یا پارچه که به مقدار کمی روغن آغشته شده است، استفاده کرده و مابقی برچسب را از روی شیشه پاک کنید.

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

یک اسفنج تمیز یا پارچه را در داخل سطل آب دوم فرو برده و بفشارید تا آب اضافی آن خارج شود

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

شیشه را با اسفنج یا پارچه کاملا پاک کنید

image ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

با استفاده از یک پارچه بدون کرک، یا روزنامه، شیشه را خشک کنید

تک فارس

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››