image ترفند سالم ماندن جوراب و جوراب شلواری در استفاده طولانی

▪ جورابی را که تازه خریداری نموده اید با مقداری نشاسته آهار بزنید، این آهار زدن از زود در رفتن آن جلوگیری میکند.

▪ جوراب نو را کاملاً خیس کنید و سپس به صورت لوله تا کنید و در یک نایلون قرار داده و داخل فریزر بگذارید. و صبر کنید تا یخ بزند.

وقتی یخ زد، آن را از فریزر درآورده و در یک ظرف آب قرار دهید تا یخ آن آب شود و سپس اجازه دهید تا به حالت آویزان خشک شود این عمل سبب می شود که جوراب دوام بیشتری پیدا کند.

تک فارس » آرایشی » ترفند سالم ماندن جوراب و جوراب شلواری در استفاده طولانی