image ترفند خیاطی باز کردن جادکمه بدون نخ کش شدن لباس

هنگامی که میخواهید روی لباسی جادکمه باز کنید اما این نگرانی را دارید که پارچه لباستان ریش ریش شود و به راحتی نتوانید جای دکمه را باز کنید

می توانید مقداری نشاسته در آب حل کنید و بر روی محلی که میخواهید جادکمه بزنید بمالید، وقتی که نشاسته خشک شد می توانید به راحتی و بدون آنکه صدمه ای به پارچه زده شود، پارچه را برش دهید.

تک فارس » آرایشی » ترفند خیاطی باز کردن جادکمه بدون نخ کش شدن لباس