image ترفند خلاصی از جای پایه های مبل و اشیا سنگین روی فرش و موکت

▪ بر روی ناحیه مورد نظر قطعه یخ قرار دهید( اگر این ناحیه بزرگ است از چندین قطعه یخ استفاده کنید)

▪ اجازه دهید تا یخ کاملا در آن ناحیه آب شود.

▪ حال با کشیدن یک دستمال علاوه بر خشک کردن سعی کنید آن ناحیه را به حالت اول برگردانید.

▪ علاوه بر دستمال برای نتیجه بهتر از یک چنگال یا قاشق هم می توانید استفاده کنید.