شما برای انجام این تنظیمات کافی است تا ابتدا وارد Setting دستگاه و سپس قسمت cellular Data شوید و همانند عکس می توانید تیک برنامه هایی که نمیخواهید را غیر فعال کنید تا با این کار تنها این برنامه ها زمانی که به اینترنت خانگی متصل شوند از اینترنت استفاده خواهند کرد.

همچنین در این قسمت می توانید میزان حجم مصرفی کلی و یا جز به جز هر برنامه را مشاهده کنید.

image ترفند جالب کاهش مصرف اینترنت در گوشی ایفون

تک فارس » مطالب جالب » ترفند جالب کاهش مصرف اینترنت در گوشی ایفون