برای تمیز کردن چتر ،از اسفنجی که آغشته به آب وآمونیاک است استفاده میکنید و به تمام سطوح چتر می کشید پس از خشک شدن بار دیگر اسفنج را در آب و سرکه خیس کنید و به روی آن بکشید سپس چتر را خشک کنید با این کار رنگ و لطافت اولیه خود را باز خواهد یافت.

تک فارس » مطالب جالب » ترفند تمیز کردن چتر های کثیف