image ترفند تازه نگه داشتن گل های لاله در خانه

یک گل فروش در یکی از بزرگ ترین گل فروشی های دنیا می گوید: ” یک سکه در کف گلدان قرار دهید و سپس روی آن را با آب پر کنید.” فلز مس موجود در سکه که یک ریز مغذی مهم برای رشد گیاهان است، کمک میکند تا گل ها شاداب و سلامت بمانند و از پژمرده شدن آنها جلوگیری میکند.

بعضی از افراد می گویند که این کار یک افسانه ی قدیمی است اما دیگر افراد که شامل فروشندگان بزرگ ترین گل فروشی دنیا نیز می شود، به این روش بسیار عقیده دارند.