ظروف استیل مخصوصاً سینی چای را با پودر رخشا یا پودر تمییز کننده وان بشوییم براق و تمییز خواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » ترفند براق کردن سینی چای استیل