image ترفندی عالی برای راحت پوست کندن هویج

اگر میخواید برای پوست کندن هویج راهی آسانو بدون دردسر پیدا کنید جای درستی آمده اید. این مقالبه به شما بهترین راه پوست گیری هویج را نشان میدهد. ساده ترین و در عین حال بهترین راه برای آنچه از شر پوست هویج خلاص شوید.

یک راهکار ساده برایتان داریم:

هویج ها را داخل آب جوش انداخته بعد از پنج دقیقه، درون آب کاملاً سرد قرار داده با این روش پوست هویج غلافی جدا خواهد شد.

تک فارس » آشپزی » ترفندی عالی برای راحت پوست کندن هویج