هنگام تا زدن لباس‌ها و قرار دادن آنها در چمدان برای اینکه مابین لباس، خط تا نیفتد، در محل تا، یک تکّه دستمال یا کیسه فریزر بگذارید.

تک فارس » مطالب جالب » ترفندی جالب برای جلوگیری از چروک و تا خوردن لباس