زمانی که شیشه ماشین بخار میکند راننده دید خوبی نخواهد داشت نبابراین رانندگی سخت و خطرناک می شود.

وسایل مورد نیاز

۱ عدد جوراب نخی

خاک گربه

حلقه چسب

image ترفندی آسان و ساده برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ماشین در سرما

سر جوراب را دور حلقه چسب بپیچانید.

image ترفندی آسان و ساده برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ماشین در سرما

جوراب را از خاک گربه پر کنید.

image ترفندی آسان و ساده برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ماشین در سرما

حلقه را بردارید و سر جوراب را گره بزنید.

image ترفندی آسان و ساده برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ماشین در سرما

سپس جوراب را داخل ماشین قرار دهید.

خاک گربه رطوبت داخل ماشین را به خود جذب میکند و مانع بخار کردن شیشه های ماشین می شود. با این کار شیشه ها تمیز و شفاف می مانند.

تک فارس » مطالب جالب » ترفندی آسان و ساده برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ماشین در سرما