▪ برای پوست کندن گوجه فرنگی ابتدا آن را درون یک کاسه آب داغ قرار دهید سپس براحتی پوست آن را جدا کنید.

▪ برای پوست کردن سبزیجات و میوه های پژمرده و چروک بهتر است آنها را مدتی در آب قرار دهید بعد پوست بکنید.

▪ اگر می‌خواهید پوست ماهی یا مرغ را براحتی جدا کنید ابتدا نوک انگشتان خود را در نمک فرو ببرید.

▪ برای آنکه پیاز چشمانتان را نسوزاند آن را ۱۰ دقیقه در فریزر قرار دهید.

▪ خوردن آدامس در هنگام پاک کردن و یا رنده کردن پیاز از سوزش چشمانتان جلوگیری می‌کند. راه حل دیگری که مثمر ثمر است ایستادن جلو گاز با هود روشن است .

تک فارس » آشپزی » ترفندهای آسان پوست گرفتن گوجه پیاز مرغ ماهی