image ترفندهای آرایشی داشتن چشم های درشت و زیبا

به عکس توجه کنید

▪ خط چشم بسیار نازکی پشت مژه هایتان بکشید.

▪ پایین چشمانتان را با سایه ای روشن تر مثل قهوهای یا نسکافه ای به دقت بکشید.

▪ با استفاده از سایه های سه تایی با تم قهوه ای- طلایی ( معمولاً این سایه ها دارای سه رنگ خیلی روشن، روشن و تیره هستند) چشمتان را سایه بزنید.

▪ برای پشت چشمتان از رنگ روشن استفاده کنید و سپس با استفاده از رنگ تیره تر از قسمت بیرون چشم تا وسط پلک سایه بزنید و قسمت بیرونی چشم را کمی تیز تر کنید.

▪ برای افزایش فاصله چشم با ابروها زیر ابروها را سایه صدفی بزنید.

▪ با استفاده از یک پنبه یا نوک انگشتانتان سایه ها را کمی محو کنید.

▪ در آخر ریمل را به سمت بینیتان بگیرید نه سمت شقیقه ها تا زیبایی موژه های شما چند برابر شود.

تک فارس » آرایشی » ترفندهای آرایشی داشتن چشم های درشت و زیبا