طبق یک قاعده کلی سایه های گرم برای خانم های با چشم سبز عالی هستند. صورتی و طلایی دختران باچشم های قهوه ای را کامل میکنند و رنگ آبی را برای همه می توان به کار برد.

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

بر روی پلک ها از دونوع سایه متفاوت ولی از یک خانواده رنگ استفاده کنید.

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

مداد چشم آبی رنگ را امتحان کنید. تن رنگ سرد باعث می شود سفیدی چشم شما روشن ترو بزرگتر به نظر برسند.

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

مژه های بالایی را با دولایه از ریمل بپوشانید این کار باعث می شود افتادگی پلک بالا مشخص نباشد.زمانی که مژه هایتان را فر میکنید، از ریشه ی مژه شروع کنید وهنگام استفاده از فرمژه به آرامی سه بار آن را باز و بسته کنید. مطمئن شوید که مژه هایتان به جای کج شدن وچین خوردن حالت فر طبیعی داشته باشد

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

اگر شما عینک می زنید از رنگ های روشن سایه بر روی پلک هایتان استفاده کنید تا حالت چشم های شما مورد توجه قرار گیرد

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

همیشه به یاد داشته باشید که اکثر رنگ های سایه را اطراف خط مژه ها استفاده کنید. این کار یک ساختار و حالت برای چشم ایجاد میکند که در نهایت باعث بزرگ به نظر رسیدن چشم می شود.

image ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر

تک فارس » آرایشی » ترفندهای آرایشی برای داشتن چشم های درشت تر