سینوزیت که بسیار شایع است علاوه بر گرفتگی بینی و درد پیشانی و صورت باعث می شود بیمار احساس درد وسیع تر و بیشتری داشته باشد. به گفته محققان آلمانی، ترب کوهی جریان خون به حفره های سینوزیت ها را تقویت میکند، سینوزیت های گرفته را باز میکند و عفونت های سینوزیت را نسبت به اسپری های رفع احتقان سریع تر درمان میکند.